اعتیاد چه دانسته و چه ندانسته باشد براثر جهل و ناآگاهی شخص اتفاق میافتد. در چنین شرایطی اگر شخص قوانین هستی را یاد بگیرید، درک کند و به اجرا درآورد در زندگی به آرامشی می رسد که قطع و درمان موادمخدر برایش مثل آب خوردن است.
کبر و شرک
 
منبع اصلی مطلب : درمان و رهایی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : کبر و شرک